fbpx

Gabriela Kuklišová

Učiteľské povolanie je poslanie a počas môjho života som stretla ľudí, ktorí vidia dôležitosť svojej práce vo výchove mladej generácie, dnes možno ešte viac, ako kedysi. Najväčším šťastím je pre mňa, keď vidím mojich žiakov ako mladých a sebavedomých ľudí, ktorí si vedia v živote poradiť.

Od prvej chvíle som bola naklonená projektovému vyučovaniu. Ide o komplexný spôsob s neobmedzenými možnosťami použitia. Veľmi sa mi páči bádateľská forma vyučovania, kde sú potrebné ako manuálne techniky, tak aj zvládanie technológií ako sú tablety, smartfóny alebo počítače. Pracuje sa v skupinách, kde sa žiaci učia komunikovať navzájom a hlavne pomáhať si. Aj slabší žiaci si nájdu svoje miesto v skupine a zažijú pocit úspechu. Mojím cieľom je prebudiť u nich záujem o prírodné vedy a ukázať im, aké je zaujímavé a dôležité hľadať odpovede na rôzne problémy dnešného sveta.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?