fbpx

Alexandra Hučeková

Alexandra Hučeková je nadšenou nemčinárkou. Je hrdá na to, že sa jej podarilo svojich zverencov naučiť nemecký jazyk natoľko dobre, že ho úspešne využívajú v práci. Podľa nej je to aj preto, že nebazíruje len na písomkách. Naozaj sa snaží sledovať progres svojich žiakov konštantne. 

„Držím sa zásady, že učenie funguje, ak žiak zažije úspech už v učebnom procese, a nie iba pri kontrolných skúšaniach. Už na konci hodiny má vedieť, čo sa naučil a ako to využije v skutočných situáciách. Každý žiak má vďaka u mňa zvoleným aktivitám priestor na úspech. Uplatňujem princípy kooperatívneho učenia „think-pair-share“, žiak individuálne spracuje látku, reflektuje so spolužiakom a prezentuje. Žiaka sledujem v každej fáze, vnímam progres, nielen výsledok. Hovorím s ním individuálne, podporím, usmerním vynikajúcich aj slabších žiakov,“ vraví Alexandra Hučeková. 

Dlhoročná pedagogička vytvorila didaktizované hry v nemčine a aj dištančnú výchovu so svojimi žiakmi zvládla výborne. Využívali digitalizované učebnice, rôzne aplikácie, čítali texty, ktoré reflektovali aktuálnu situáciu v nemecky hovoriacich krajinách. Využívanie inovatívnych metód nie je pre Alexandru Hučekovú žiadnou novinkou. Boli súčasťou jej vzdelávania aj pred pandémiou a rada nimi inšpiruje iných pedagógov.

Pre podporu učenia na najnižšej úrovni využívam napríklad interakcia cez kartičky a hry ako Pexeso, Klamár, Domino, „Wechseldialoge“, či rôzne kvízy. Pomohli žiakom prekonať počiatočný strach z hovorenia. U žiakov s vyššou úrovňou znalosti jazyka využívame miniknihy, appky padlet, žiaci robia kvíz pre žiakov a podobne. Metódy sú aplikovateľné vo všetkých predmetoch a preto som kolegom ponúkla webináre a semináre,“ vraví pedagogička.

Nemčinou žije Alexandra Hučeková aj mimo vyučovacích hodín. Niekoľko rokov organizovala v miestnom kníhkupectve Večery cudzích jazykov pre verejnosť: Čítanie nemeckej a rakúskej literatúry, Večer nemeckého filmu, kvízový večer. Pravidelne tiež pre žiakov pripravuje poznávanie výlety do nemeckých alebo rakúskych miest. S dvoma skupinami sme sa zapojili do medzinárodného projektu „1:0 pre nemčinu“, nahrali sme  video a ukázali, ako v skupine spájame nemčinu a futbal. Zaslali sme ho do súťaže a na jar sa bude konať finále na žilinskom futbalovom štadióne za účasti detí z Čiech a Nemecka. Spolupracujem tiež s Goetheho inštitútom v Bratislave ako lektorka pre učiteľov a som tiež certifikovanou členkou skúšobnej komisie na medzinárodných skúškach,“ dopĺňa.

Alexandra Hučeková  sa podieľa na vzdelávaní učiteľov na rôznych úrovniach. Organizuje rôzne webináre, worshopy, pravidelne chodí na odborné stretnutia lektorov do Goethe Institut Praha a ako autorka úspešných projektov Erasmus+ pre učiteľov-kolegov  prezentovala na konferenciách postupy tvorby a výsledky projektov. Spolukoordinuje tiež implementáciu nemeckého projektu „Detská univerzita“ medzi učiteľmi.

Hlasovanie o cenu verejnosti: https://domov.sme.sk/c/22872646/ucenie-funguje-ak-ziak-zazije-uspech-uz-v-ucebnom-procese-a-nie-iba-pri-skuskach.html?ref=tab


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?