fbpx

Otázky a odpovede

Kto sa môže zapojiť do ceny Učiteľská osobnosť Slovenska?


Každý, kto učí na základných a stredných školách (štátnych, súkromných a cirkevných) alebo vyučuje online kurzy pre deti vo veku 5 – 18 rokov.

Kto môže nominovať na cenu Učiteľská osobnosť Slovenska?

Túto možnosť má ktokoľvek, kto je s danou osobu v kontakte – kolektív v práci, vedenie školy, rodina, blízke okolie, ale aj deti, ktoré ju poznajú z vyučovacích hodín.

Aký význam má nominácia?

Nomináciou nás informujete o ľuďoch, o ktorých si myslíte, že výrazne prispievajú v oblasti vzdelávania, motivujú, inšpirujú a zaslúžia si, aby sa ich príbeh dostal do povedomia verejnosti. Nominácia je zároveň vyjadrením poďakovania a podpory z vašej strany. Všetkých zo zoznamu nominácií budeme osobne informovať a požiadame ich o vyplnenie prihlášky.

Je nominácia anonymná?

Áno, vaša nominácia je anonymná. V prípade, že sa nominovaná osoba zaujíma o to, kto ju navrhol, pred poskytnutím tejto informácie si vyžiadame váš súhlas.

Má moja nominácia vplyv na úspech nominovanej osoby v projekte Učiteľská osobnosť Slovenska?

Nie. Na základe vašej nominácie pošleme výzvu na zapojenie sa do projektu. Po podaní prihlášky rozhoduje o ďalšom postupe medzinárodná odborná komisia.

Prečo projekt Učiteľ Slovenska zmenil názov?

Našou snahou bolo eliminovať genderové stereotypy a používať rodovo citlivý jazyk, s ktorým sa vie stotožniť široká verejnosť. Názov ocenenia „Učiteľ Slovenska“ bol etablovanou značkou, avšak neodrážal realitu pedagogickej profesie a napokon ani zastúpenie nominovaných v súťaži. Veríme, že snaha o väčšiu mieru inklúzie vyšle signál všetkým, ktorí zvažujú zapojiť sa do projektu.

Kto ma môže prihlásiť?

Musíte tak urobiť vy sami. Robíme to preto, lebo práve vy o sebe viete poskytnúť čo najrelevantnejšie a najkomplexnejšie údaje. Zároveň tým dávate na známosť, že svojim vyučovacím metódam veríte.

Môžem sa prihlásiť aj bez nominácie?

Samozrejme. Ak máte záujem, podmienkou prihlášky nie je nominácia.

Musím sa vyjadriť ku všetkým otázkam v prihlasovacom formulári?

Nie. Povinné sú len otázky označené hviezdičkou. Vyplnenie ostatných otázok je dobrovoľné, pomáha však odbornej komisii vytvoriť si širší obraz o vašom pôsobení.

Môžem sa prihlásiť do projektu Učiteľská osobnosť Slovenska opakovane?

Áno. Ak ste sa prihlásili do predošlých ročníkov a nepostúpili medzi finálovú TOP 10, môžete sa prihlásiť do nového ročníka projektu. Vzhľadom na skúsenosť s kvalitou prihlášok priam vyzývame na opätovné prihlásenie, keďže, bohužiaľ, v jednotlivých ročníkoch nemáme priestor venovať sa a oceniť všetkých inšpiratívnych ľudí v školstve.

 
V minulom ročníku to nestačilo na postup. Hovorí to z pohľadu odbornej komisie o mojich učitelských kvalitách?

Absolútne nie! Vážime si každú jednu prihlášku a ešte viac ochotu podeliť sa s nami o vaše príbehy. Rozhodnúť o výbere desiatich najlepších je však náročný proces, v ktorom, žiaľ, pravidlá neumožňujú upriamiť pozornosť na všetkých. Kvalita prihlášok v prvom ročníku výrazne presiahla kvantitu, a preto odporúčame podávať prihlášku pravidelne.

 
Nerobím nič výnimočné, nemám superschopnosti. Prečo sa mám prihlásiť?

Venujete sa jednému z najdôležitejších poslaní na svete! Kto mení svet a kde začína zmena? Všetci, ktorí sú odovzdaní svojej práci a nevzdávajú to ani napriek nastaveniu súčasného systému, by nemali váhať, či sa prihlásia. Nehľadáme ľudí so superschopnosťami, ale s nadšením pre učiteľstvo.

Čo môžem účasťou v projekte získať?

Hlavnou cenou je titul Učiteľská osobnosť Slovenska pre daný ročník, finančná odmena vo výške 5 000 €, vecné sponzorské dary a možnosť zúčastniť sa odovzdávania medzinárodnej ceny Global Teacher Prize v Dubaji. Výhrou v hlasovaní o Cenu verejnosti je 2 000 €. Účasť vo finálovej zostave je spojená s prístupom do siete aktívnych ľudí z oblasti pedagogiky, ktorí sa vzájomne podporujú a motivujú. Projekt Učiteľská osobnosť Slovenska vám prináša nové kontakty a skúsenosti, vďaka ktorým sa presvedčíte, že s vašimi nápadmi nie ste stratenou ihlou v kope sena. Učiteľská osobnosť Slovenska zároveň pomáha šíriť dobré meno školám, z ktorých k nám prichádzate. Na finálovú TOP 10 okrem toho čakajú vecné sponzorské dary.

Budem vo finále súperiť s ostatnými?

Cena Učiteľská osobnosť Slovenska nie je postavená na princípe súperenia a súťaženia, hoci si štatút ceny musí z hľadiska medzinárodných pravidiel držať. V ideálnom prípade získate nielen nové učiteľské, ale i priateľské väzby, keďže do súťaže sa hlásia ľudia na rovnakej vlne ako ste vy sami. Naším cieľom je prepájať aktívnych ľudí v školstve z celého Slovenska a informovať verejnosť o úžasných veciach, ktoré robia. Zmena stereotypného pohľadu na prácu v školstve a návrat úcty k tejto profesii patria medzi naše dlhodobé priority. Nezaoberáme sa otázkou, kto je najlepší, ale kto to robí dobre a dosahuje patričné výsledky.

Viaže sa účasť vo finále na prihlášku do medzinárodnej súťaže?

Nie je to vyslovene podmienka, našou snahou je však svetu ukázať, že aj na slovenských školách máme špičkových a svojmu povolaniu oddaných ľudí. Ak sa dostanete do finále, požiadame vás, aby ste si s našou pomocou prihlášku do medzinárodného projektu podali. V medzinárodnom kole môžete uspieť, aj keď ste nezvíťazili na národnej úrovni.

Je potrebná znalosť angličtiny?

Nie. S angličtinou vám pomôžeme. Znalosť angličtiny nie je nevyhnutná ani v prípade zapojenia sa do medzinárodnej ceny Global Teacher Prize.

Zahŕňa účasť v projekte vystupovanie v médiách?

Áno, po vzájomnej dohode s organizačným tímom projektu. Reprezentovať celú pedagogickú obec je šancou ukázať, aké dôležité povolanie vykonávate, no vždy máte možnosť rozhodnúť sa, či konkrétnu ponuku využijete.

nasledujúca stránka

Mediálne výstupy

Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?