fbpx

Organizátori

Komenského inštitút

Komenského inštitút je inšpiratívnym priestorom pre pedagogické osobnosti Slovenska. Cieľom Komenského inštitútu je poukazovať na významné problémy v slovenskom školstve a prostredníctvom praktických riešení realizovaných priamo na školách ukázať možné cesty ich postupného prekonania. Veríme, že 20 praktických príkladov ročne môže dosiahnuť viac ako desiatky koncepcií a konferencií. V Komenského inštitúte je možné bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívne príklady sú dôkazom, ako sa dá školstvo postupne reformovať.

CEEV Živica

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Pobočky má v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová. Chce pomáhať tvoriť svet, v ktorom je každý človek inšpirovaný k hľadaniu vlastnej prirodzenosti. V organizácii veria, že príroda vie ľudí mnohému naučiť. Živica realizuje niekoľko vzdelávacích programov zameraných na reformu školstva a inovatívne vzdelávanie. Jedným z takýchto programov je aj Komenského inštitút.

Varkey Foundation

Ocenenie Global Teacher Prize je súčasťou dlhodobého záväzku Varkey Foundation zlepšiť učiteľské postavenie. Global Teacher Prize so sebou viaže aj finančnú odmenu, ktorá je vyplácaná počas desiatich rokov, pričom Varkey Foundation poskytuje aj finančné poradenstvo. Výhra v súťaži sa tiež spája so vstupom do globálnej ambasádorskej siete nadácie a očakávaním zúčastňovať sa na verejných podujatiach či odborných diskusiách s cieľom zvyšovať prestíž učiteľského povolania. Pre získanie finančnej odmeny je podmienkou zostať v učiteľskej profesii minimálne nasledujúcich päť rokov.

nasledujúca stránka

Global Teacher Prize

Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?