fbpx

Vízia ceny

Veríme, že vzdelávanie má silu znižovať chudobu, predsudky i konflikty. Nedostatok vzdelania je totiž hlavným faktorom mnohých sociálnych, politických, environmentálnych, hospodárskych a zdravotných problémov, ktorým čelí dnešný svet.

Aj na Slovensku chceme preto zlepšiť prestíž učiteľského povolania a zvýšiť motiváciu súčasných a budúcich vyučujúcich k výkonu ich profesie.

V rámci iniciatívy CEEV Živica a Komenského inštitútu chceme nájsť a oceniť inšpiratívne osobnosti základných a stredných škôl na Slovensku. Impulzom pre nás bola medzinárodná cena Global Teacher Prize. Po vzore mnohých ďalších krajín sme vytvorili projekt na národnej úrovni – Global Teacher Prize Slovensko v podobe ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska.

Učiteľstvo je jedným z najdôležitejších poslaní. Kto mení svet a kde začína zmena? Všetci, ktorí sú odovzdaní svojej práci a nevzdávajú to ani napriek nastaveniu súčasného systému, by nemali váhať, či sa prihlásia. Nehľadáme ľudí so superschopnosťami, ale s nadšením učiť. 

Ciele ceny

Zmena pohľadu spoločnosti na učiteľskú činnosť

Prinášanie pozitívnych vzorov z oblasti školstva

Posilnenie statusu a sebavedomia vyučujúcich

Motivácia k výkonu učiteľskej profesie a vzájomná inšpirácia

Cena Učiteľská osobnosť Slovenska nie je postavená na princípe súperenia a súťaženia, hoci si štatút súťaže musí z hľadiska medzinárodných pravidiel držať. Účasťou v programe získate nielen nové učiteľské, ale i priateľské väzby. Do súťaže sa hlásia ľudia na rovnakej vlne ako ste vy sami. Naším cieľom je prepájať aktívnych ľudí v školstve z celého Slovenska a informovať verejnosť o úžasných veciach, ktoré robia.

Zmena stereotypného pohľadu na učiteľskú prácu a návrat úcty k tejto profesii patria medzi naše dlhodobé priority. Nezaoberáme sa otázkou, kto je najlepší, ale kto to robí dobre a dosahuje patričné výsledky.

Reprezentujú nás

Zadajte svoj e-mail

a dostávajte od nás novinky priamo do schránky


nasledujúca stránka

Podmienky a kritériá ocenenia

Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?