fbpx

Andrea Kolláriková

Andrea Kolláriková učí anglický jazyk na strednej škole. Jej cieľom je dosiahnuť, aby študentov učenie bavilo.

Snažím sa najmä o to, aby sme sa všetci cítili dobre a príjemne. Samozrejme, myslím na to, aby anglický jazyk študenti po skončení školy ovládali na výbornej úrovni. Pri žiakoch, ktorí prospievajú menej, hľadám dôvod ich neprospievania a v poslednej dobe aj v spolupráci s rodičmi predovšetkým riešenie, ako im čo najlepšie pomôcť. Snažím sa rozvíjať rovesnícke učenie, posielam im dodatočne mnou nahrané videá, ktoré si pozrú doma a môžu podľa nich pracovať,“ vraví.

Angličtinu sa podľa nej deti nenaučia bifľovaním slovíčok či gramatiky. Do výučby preto vnáša nové prvky a aktivity.

„Jednak ma inšpiruje Robert Čapek, ale aj kniha Efektívne výukové nástroje a moje skvelé kolegyne. Z najzaujímavejších aktivít spomeniem skupinovú prácu, pri ktorej moji druháci vytvárali podcasty o životnom prostredí, či čítali časti anglickej knihy ako skupina a referovali ostatným o typoch osobností podľa Eriksona. Na hodiny prinášam hry a rôzne zaujímavé pomôcky – napríklad hra Jenga s anglickými otázkami – snažím sa, aby žiaci slobodne a čo najviac komunikovali a to najmä o témach, ktoré ich zaujímajú. Rada používam Dixit karty na úvod hodiny, aby sa študenti rozrozprávali, ale aj spoznali samých seba. Prepájam tiež moju pozíciu výchovného a kariérového poradcu s výučbou angličtiny a sústreďujem sa na soft skills,“ vysvetľuje.

Andrea Kolláriková po skončení vyučovacích hodín nebalí veci, ale pokračuje v ďalšej práci, ktorá je podľa nej dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu.

„Keby som mala povedať, čo robím nad rámec učiteľskej práce, tak je to určite pozícia mentorky, ktorá ma veľmi napĺňa a rada by som sa na mentoring sústredila v budúcnosti ešte viac. Pracovať s inými učiteľmi je pre mňa veľmi obohacujúce osobne aj pracovne. Venujem sa aj výchovnému a kariérovému poradenstvu, čiže individuálnym rozhovorom so študentami v spolupráci s rodičmi. Organizujem v škole aj školské a okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?