fbpx

Andrea Sasková

Andrea Sasková učí slovenský jazyk a literatúru, francúzsky jazyk a latinský jazyk na strednej škole. Potenciál žiakov sa snaží rozvíjať najmä prostredníctvom inovatívnych metód, ktoré podľa nej umožňujú aktívne sa rozvíjať každému jednému z nich.

 „Každý žiak má možnosť zažiť úspech, vyskúšať si rôzne pozície a úlohy, ktoré by za bežných okolností nemal šancu vyskúšať. Tento spôsob výučby ich vedie k aktivizácii, čoho dôkazom sú súčasní študenti, ale aj naši absolventi. Mnohí z nich sa aktívne venujú dobrovoľníckej činnosti v rôznych oblastiach – rozvíjajú svoj talent, svoje interpersonálne zručnosti, zmysel pre zodpovednosť, spolupatričnosť, solidaritu a prispievajú k rozvoju miestnych komunít. Prostredníctvom týchto aktivít rozvíjajú aj svoj vzťah k svojmu budúcemu povolaniu a viac si uvedomujú dôležitosť nielen vedomostí, ale aj zručností a postojov,“ vysvetľuje.

Využíva viacero kreatívnych metód a ich výber prispôsobuje potrebám jednotlivých tried.

„Nie každá metóda je vhodná pre každú triedu, či pre daný okamih vo výučbe, preto musím reagovať flexibilne a individuálne ich prispôsobovať typu triedy alebo žiaka. Zo spomínaných metód sú medzi žiakmi najobľúbenejšie: escape room a jeho rôzne variácie, zmiešané skupiny, rôzne formy skupinovej práce, pohotová reakcia, ambiciózni žiaci, world café, slovný futbal, či dramatizácia literárnych diel. Napríklad metóda crime board dokázala zaktivizovať žiakov, ktorí boli počas klasických hodín pasívni. Keď dostali možnosť prejaviť sa iným spôsobom, veľmi ich to povzbudilo a motivovalo. Pocítili, že sú plnohodnotnými členmi skupiny, niektorí sa dokonca stali jej lídrami. Uvedomujem si, že požiadavky žiakov sa neustále menia a ja musím na ne aktuálne reagovať, preto sa zúčastňujem rôznych školení, konferencií, vzdelávaní,“ dodáva.

Andrea Sasková sa s kolegami o svoje skúsenosti rada podelí a rovnako rada sa necháva inšpirovať. „Spoločnými silami tieto metódy vylepšujeme, hodnotíme ich plusy a mínusy, čo nás všetkých posúva ďalej. Viackrát som pôsobila aj ako lektorka pre kolegov, pre regionálnu organizáciu EDUrast, pre Regionálne centrum podpory učiteľov Liptov a v rámci aktualizačného vzdelávania na Gymnáziu sv. Andreja Ružomberok. Zúčastnila som sa celoslovenskej konferencie o budúcnosti vzdelávania IMPULZ. Na našej škole som aj ako uvádzajúca učiteľka pre začínajúcich učiteľov. Taktiež som cvičnou učiteľkou pre pedagogické odbory Katolíckej univerzity pre predmet slovenský jazyka a literatúra, kde budúcich učiteľov vediem k inovatívnemu pohľadu na vyučovanie,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?