fbpx

Anna Marušková

Anna Marušková  učí na druhom stupni základne školy biológiu, environmentalistiku, anglický jazyk a etickú výchovu. Má hodiny vo všeobecných triedach, ale aj v triedach pre intelektovo nadané deti, ktorým je dokonca triednou učiteľkou. „Všetci si myslia, že učiť takéto deti je jednoduché, ale keďže to môžem denne porovnávať, opak je pravdou. Snažím sa rozvíjať ich potenciál, avšak vyžaduje si to neustály prísun nových metód, ktoré rozvíjajú ich kritické myslenie, logiku, tvorivosť, ale tiež osobnosť a EQ. Nadané deti síce majú vysoké IQ, ale aj vysoko špecifické rôzne problémy v oblastiach výchovy a vzdelávania. Učím ich komunikovať a zapájam ich IQ a tvorivosť do rovesníckeho vyučovania, čomu sa veľmi tešia. Inklúzia nadaných detí do bežných kolektívov je pre mňa bojová úloha číslo jedna. Tiež sa snažím pracovať aj v bežných triedach v priateľskej a pokojnej atmosfére s dôrazom na rozvoj osobnosti dieťaťa, na schopnosť objektívneho sebahodnotenia, rozvoj kritického myslenia, aby dieťa rozoznalo dobro a zlo a hlavne, aby sa nebálo svoje názory a myšlienky aj povedať,“ vraví. 

Vyučovacie metódy prispôsobuje záujmom detí aj danej téme, ktorú s nimi preberá. „Pracujeme spoločne na projektoch. Deti spolupracujú v skupinách, po skončení práce odprezentujú pred ostatnými ako sa im darilo, či nedarilo. Najradšej pracujú v laboratóriu a mňa to veľmi teší, lebo vychovávam budúcich vedcov. Záleží mi hlavne na tom, aby sa žiaci učili spolupracovať, rešpektovať sa, riešiť problémové úlohy, vyjadrovať sa a odprezentovať svoje riešenia,“ dodáva.

Anna Marušková má ekologické cítenie, ktoré deťom vštepuje od mala. Založila na škole krúžok BIO-ENVIRO, organizuje rôzne podujatia s touto problematikou, zapája školu do ekologických programov. „Tento rok som zažila najväčší úspech mojej učiteľskej kariéry, keď moji traja žiaci vyhrali celoslovenskú Ekoolympiádu a z 1200 zapojených som mala troch finalistov. Ako hlavnú cenu sme vyhrali výlet do švajčiarskeho Luasanne, ktorý sme si spoločne riadne užili. Bol to krásny pocit zadosťučinenia po náročnej príprave,“ teší sa.

Zároveň deti vedie k empatii, porozumeniu a aby nemali predsudky k inakosti. „Každoročne sa zúčastňujeme mikulášskej zbierky Úsmev ako dar pre deti zo znevýhodnených rodín,  akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok  – vianočnej zbierky pre opustených seniorov a podobných aktivít,“ dodáva.

Pracuje na svojom neustálom dopĺňaní vzdelávania. Okrem neustálych aktualizačných a inovačných vzdelávaní, sa zapája aj do väčších výziev. Ukončila Leaf Academy, Komenského inštitút a momentálne spolupracuje s katedrou Anglistiky a amerikanistiky na výskume o čitateľskej gramotnosti. „Rada sa podelím aj s kolegami o svoje poznatky a materiály. Raz mesačne organizujem v našej škole tzv. metodické stretnutie, kde svojim kolegynkám vždy pripravím nejaké novinky ohľadom výučby, metód, formy, či hodnotenia,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?