fbpx

Dagmar Balalová

Dagmar Balalová učí matematiku a biológiou a ako sama vraví, nie je síce objaviteľkou revolučných vyučovacích metód, ale snaží sa, aby jej hodiny nikdy neboli fádne.

„Na hodinách biológie často využívam pokusy a pozorovania v laboratóriu. Ďalším príkladom sú dlhodobé žiacke skupinové projekty – napríklad mapovanie a nahlásenie čiernych skládok v meste a okolí a dlhodobé individuálne projekty študentov biologického seminára, kde vlastnú tému spracujú formou vedeckej práce. So žiakmi kvarty v spolupráci s partnerskou školu z Chorvátska realizujeme cez eTwinning dvojročný projekt na tému Zdravý životný štýl v praxi. V matematike sa mi osvedčilo, keď po prebraní témy majú žiaci sami vymýšľať príklady na jej využitie. Zaujmú aj hry, súťaže a kvízy,“ vraví.

Dagmar Balalová je i vedúcou predmetovej komisie biológie – chémie – geografie. Jej cieľom je, aby sa tieto predmety vyučovali čo najkvalitnejšie, najefektívnejšie a najmodernejšie. Má silné environmentálne cítenia a to sa výrazne odráža v jej výchovno-vzdelávacích metódach. „Ako koordinátorka ZELENEJ ŠKOLY sa od roku 2014 nepretržite snažím o to, aby zamestnanci, žiaci našej školy a ich rodičia uvažovali nielen logicky, ale aj EKOlogicky. Momentálne sme v treťom certifikačnom období a veríme, že sa nám opäť podarí získať vlajku Zelenej školy,“ vysvetľuje.

Táto nadšená pedagogička chodieva so svojimi študentmi aj na spoločné výlety, cyklotúry,  spoznáva spolu s nimi krásy Slovenska. Snaží sa svojich zverencov naučiť, že ich svet a záujem by nemal byť obmedzený hranicami regiónu, či štátu. „Ako triedna učiteľka vždy rada investujem vlastný čas a energiu do organizovania zmysluplných exkurzií – domácich aj zahraničných. Nabádam študentov k všímavosti, ku globálnemu pohľadu na svet, k láske k cestovaniu a poznávaniu a aplikácii dobrých skúseností zo sveta do života miestnej komunity. Rozpočty slovenských škôl a slovenských rodín neumožňujú cestovanie v takej miere, ako by si vzdelávanie zaslúžilo, no niečo sa nám predsa len podarilo. K pravidelným exkurziám do Prírodovedného múzea vo Viedni vždy pridám prehliadku historického centra s komentárom, no upozorňujem aj na fungujúce (u nás absentujúce) mestské cyklotrasy ako ekologickú alternatívu automobilovej a mestskej hromadnej dopravy,“ opisuje.

Medzi žiakmi šíri aj povedomie o ľudských právach, snaží sa, aby z nich vyrástli tolerantní dospelí s otvorenou mysľou. „Rada so študentami podebatujem aj o dúhových vlajkách na budovách a o prechodoch pre chodcov pomaľovaných v dúhových farbách.“

Dagmar Balalová je aktívna i v komunite. Organizovala materiálnu a finančnú pomoci pre občanov Ukrajiny formou zbierok aj benefícií. Pôsobí tiež ako trénerka skupinových cvičení. „Už tri desaťročia sa snažím (myslím, že úspešne) v miestnej komunite šíriť myšlienku kalokagatie. Aktuálnou novinkou je komunitný beh LoveThemRunningClub, ktorý rozbiehame aj v našom meste. Jeho cieľom je spájať členov miestnej komunity prostredníctvom pohybu,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?