fbpx

Dagmar Balalová

Dagmar Balalová učí matematiku a biológiou a ako sama vraví, často sa u študentov stretáva s otázkou, na čo im tieto predmety budú. Dodáva, že odpoveď na túto otázku je kľúčová pre budúci vzťah študenta k predmetu. Jej cieľom je podporovať ich mu kritickému mysleniu a tak sa ich snaží aj k odpovedi doviesť provokatívnymi otázkami. 

Učím na Gymnáziu v Púchove – v škole, ktorej krédo znie: „Dosiahni vyššie“. Neznamená  to „Dosiahni vyššie, ako tvoj spolužiak“, ale „Dosiahni vyššie, ako si dosiahol včera“. To učím a očakávam od svojich žiakov a tie isté nároky mám aj voči sebe,“ dodáva.

Táto pedagogička chápe výchovno-vzdelávací proces ako dialóg medzi rovnocennými partnermi, založený na vzájomnej úcte a dôvere. „Od prvého stretnutia sa snažím žiakovi ukázať, že náš vzťah má byť symbiózou, ktorej výsledkom je dosiahnutie spoločného cieľa. Vediem deti k tomu, aby sa nehanbili za svoje chyby a zlyhania, aby ich chápali ako nevyhnutné kroky k správnemu výsledku. Učím ich nielen vyslovovať vlastné myšlienky, ale aj počúvať a vnímať spolužiakov a ak to uznajú za vhodné, nechať sa nimi inšpirovať. Okrem klasických metód často využívam skupinovú prácu, problémové vyučovanie, žiacke experimenty, rovesnícke vzdelávanie, zážitkové učenie, žiacke prezentácie, žiacke projekty, a tak ďalej,“ vysvetľuje.

Dagmar Balalová chodieva so svojimi študentmi aj na spoločné výlety, cyklotúry,  spoznáva spolu s nimi krásy Slovenska. „Sociálne vzťahy nevznikajú len v školských laviciach. Preto som nikdy neváhala obetovať víkend na trojdňový školský výlet, na ktorom nesmela chýbať turistika a spoznávanie prírody, histórie a tradícií Slovenka a okolitých krajín. Úspešné boli aj spoločné akcie deti-rodičia-triedny učiteľ – napríklad športové popoludnie spojené s varením gulášu, návšteva výstav a divadelných predstavení, akadémie.“

Dagmar Balalová je aktívnou pedagogičkou, ktorá sa snaží zlepšiť postavenie učiteľov na Slovensku. V roku 2016 sa aktívne podieľala na protestoch učiteľov, organizovala a moderovala besedy s verejnosťou. Medzi žiakmi, ale aj širokou verejnosťou tiež šíri ekologické povedomie..   „Od roku 2014 som školskou koordinátorkou programu Zelená škola a v rámci jej projektu „Každý deň pre budúcnosť“ som ďalším zúčastneným školám a pedagógom prezentovala naše skúsenosti so spoluprácou pod názvom „Priateľská zborovňa“. Na nedávnej konferencii Zelenej školy na tému „Ako na klimatickú zmenu“ som priblížila príklady dobrej praxe u nás na škole,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?