fbpx

Dagmar Kormaňáková

Dagmar Kormaňáková učí na druhom stupni základnej školy anglický jazyk. Využíva pri tom inovatívne metódy a nebojí sa používania moderných technológií.

Moje hodiny sú zamerané na skupinovú prácu, kde si navzájom deti pomáhajú. Rozdelenie úloh berie na vedomie ich úroveň kompetencií využitia cudzieho jazyka s dôrazom na zvyšovanie nárokov na žiaka. Neustála pochvala, ktorú dávam na prvé miesto, mi zaručuje (roky spätnej väzby) ich kladný vzťah k učeniu angličtiny. Snažím sa o priateľský vzťah a pripomínam im, že neučím ja ich, ale učíme sa navzájom a za to som im vďačná. Hlavná metóda je kreatívne spracovanie rôznych tém cez využívanie aplikácií (tablety, smartphony). Tému, ktorá žiakov zaujme potom spracúvame do výstupnej formy ako je leták, nový príbeh, audionahrávka, tajničky, video, audioprezentácia a podobne,“ vysvetľuje.

Jej hodiny anglického jazyka sú však zamerané aj na rozvíjanie mäkkých zručností – predovšetkým empatie a tolerancie.

„Práve preto sme sa venovali s inými EÚ partnermi spracovaniu témy „Predsudky o našej krajine“ a deti ich zdieľali s inými. Naše plnenie úloh v projektoch Don´t judge me unless you now me a Be yourself, respect others sa týkajú výlučne aktivít, ako u žiakov vybudovať pocit zodpovednosti voči EÚ ako celku, a ako sa cítiť ako EÚ občan. Počas mobilít (pobyt v zahraničí- cca 7x ročne) deti spoznávajú iné kultúry, chápu rozdiel vo vierovyznaní. Najkrajší vplyv na celé rodiny vidíme, keď naši žiaci ubytovávajú rovesníkov z krajín s rôznym kultúrnym a náboženským kontextom. Sme nadšení, ako v našej silno veriacej oblasti (katolíci) prijímajú v rodinách aj moslimov a pravoslávnych,“ vysvetľuje.

Dagmar Kormaňáková sa rada so svojimi skúsenosťami podelí aj s kolegami.

„O využívaní inovatívnych metód za pomoci aplikácií informujem na blogu našej školy, aj na mojom blogu. Zverejňujeme ich tiež na FB mesta, či v školskej FB skupine. Pred niekoľkými rokmi som pracovala s Metodickým centrom na tvorbe banky testov z anglického jazyka úroveň A2. Pomáham tiež kolegom nájsť kurzy v EÚ, ktoré sa týkajú inovatívnych metód, environmentálnych tém a práce s inklúziou, koordinujem ich vzdelanie a implementáciu naučeného do vyučovania na našej škole,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?