fbpx

Dagmar Môťovská

Od malička túžila byť učiteľkou, okrem troch vlastných detí má adoptovaného syna. Jej najväčšou inšpiráciou a zdrojom je Hejného metóda vyučovania. Využíva ju v plnom rozsahu v predmete matematika a vo veľkom rozsahu v ostatných predmetoch. Podporuje samostatné uvažovanie žiakov a učenie často zážitkovou metódou.

Je zakladateľkou neziskovej organizácie Púpava, ktorá pracuje s deťmi od najmenšieho veku, rôzneho spoločenského postavenia, s rodičmi, aj dospelými, usporadúva aktivity pre verejnosť. Je členkou správnej rady neziskovej organizácie Indícia, ktorá sieťuje inovatívnych učiteľov Slovenska, poskytuje im podporu a inšpirácie. Pracuje v organizácii H-mat o. p . s. v Prahe, kde sa aktívne vyvíja Hejného metóda vyučovania matematiky, ale aj s niekoľkými detskými domovmi na Slovensku.

Mala šťastie na riaditeľa, ktorý hovoril, že učivo nie sú krumple, netreba ho preberať a toho sa drží. Treba podľa nej učiť žiakov. Využíva aj poznatky, ktoré má z psychológie. Pri vzdelávacom procese, aj pri akomkoľvek probléme, sa sama seba pýta, čo prebieha v hlave žiaka, prečo toto hovorí, prečo takto uvažuje. Metóda, ktorú používa, sa nazýva Vyučovanie orientované na budovanie schém, rada ju parafrázuje na Vyučovanie orientované na žiaka.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?