fbpx

Daniel Varga

Daniel Varga učí anglický jazyk a hudobnú výchovu na gymnáziu. Jeho cieľom je, aby študenti mali k vzdelávaniu pozitívny vzťah a tak sa snaží zohľadňovať pri učení ich záujmy.

 „Rozprávame sa po anglicky o aktuálnych témach, ktoré im pomáhajú v zdokonaľovaní sa v tom, v čom sú dobrí. Touto cestou im viem vysvetľovať aj gramatiku a motivovať ich k učeniu sa anglického jazyka prirodzenou cestou. Dávam im čítať anglické knihy, ktorých výber osobne konzultujem s každým študentom, aby mal radosť z čítania danej knihy a obľúbil si cudzí jazyk. Na škole vediem všetkých hudobníkov, ktorým dávame ako škola možnosť koncertovať a učiť sa hrať na hudobných nástrojoch. Vždy si vyhradím čas počas vyučovania alebo po vyučovaní, aby som so slabšími žiakmi alebo žiakmi, ktorí majú ťažké obdobie, pracoval na zlepšovaní ich študijných výsledkov, alebo sa s nimi aspoň porozprávam, vypočujem si ich a snažím sa im vrátiť úsmev na tvár,“ vysvetľuje.

Jazyk prepája s hudobnou výchovou a snaží sa ich aj prostredníctvom týchto predmetov viesť ku kritickému mysleniu.

„Jazyk by nemal byť len sadou pravidiel a výsledky mojich maturantov hovoria o tom, že na to idem dobre. Hudbu a dejiny hudby vysvetľujem a učím v kontraste so súčasnou pop kultúrou. Počúvame a analyzujeme klasickú a populárnu hudbu, skladáme piesne a spievame si tie, ktoré deti bavia a učia ich hudobnej kritike. Pomocou hudby sa snažím žiakom približovať angličtinu, ako aj kultúru anglofónnych krajín. Moja metóda vyučovania spočíva v prepájaní predmetov so záujmami študentov. Každý pedagóg by mal do svojho predmetu zapojiť nejaké prepojenie s bežným životom. Či už je to vysvetľovanie dejín pomocou dramatizácie a hľadaní chýb v historických seriáloch, alebo vysvetľovanie organickej chémie cez prípravu jedál, v každom predmete je prepojenie,“ dodáva.

Mladý pedagóg sa venuje študentom aj kolegom i mimo vyučovacích hodín.

„Okrem svojho 30 hodinového úväzku a triednictva mám na škole krúžok volejbalu, hudobný krúžok, každý rok organizujem pre prvákov tanečný kurz zakončený venčekom a ozvučujem všetky podujatia na škole. Snažím sa tiež poskytovať čo najkvalitnejšiu prax praktikantom všetkých typov praxe. S kolegami na našej škole konzultujem štýly vyučovania a správnu hlasovú hygienu pri vyučovaní,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?