fbpx

Darina Babjačková

Darina Babjačková učí na prvom stupni základnej školy anglický jazyk. Jej snahou je už u týchto malých školáčikov vzbudiť lásku k angličtine a snaží sa ich teda jazyk učiť hravou formou. 

„Učenie je skôr o spolupráci, tvorivosti, radosti z objavovania nového a o zdieľaní nápadov navzájom. Úspechom každého žiaka je participácia a príprava pre život, nie memorovanie. Každá moja vyučovacia hodina je pripravená tak, aby sa zapojili všetci žiaci. Využívam moderné online nástroje, snažím sa, aby ich deti vedeli využiť aj v prospech svojho osobného rastu, nie iba pre zábavu,“ vraví Darina Babjačková s tým, že je hrdá na to, že jej zverenci sú úspešní v rôznych národných súťažiach.

V príprave na vyučovanie a aj v samotnom vyučovacom procese teda používa rôzne programy, s ktorými robí grafiky, prezentácie, pripravuje vzdelávacie hry a podobne. 

„Požívam aj TPR metódu, projektové vyučovanie, učenie cez zážitky. Každý žiak má iný učebný štýl a preto moje hodiny pripravujem pre každú skupinu žiakov tak, aby som zapojila všetky učebné štýly žiakov, motivovala ich. Ak žiak je spokojný a teší sa na vyučovaciu hodinu, tak vyučovanie ide ľahšie. Všetky moje metódy sú aplikovateľné aj v iných školách, mnoho učiteľov ich aj používa. Šíriť sa mi ich darí vďaka webinárom, ktoré realizujem ako lektorka, ale tiež rôznymi školeniami, či tvorbou videí a eBook kníh,“ dodáva.

Darina Babjačková spolupracuje s pedagógmi zo Slovenska aj zahraničia, neustále sa vzdeláva, keď má možnosť, vycestuje do zahraničia a oboznamuje sa s prístupmi v iných krajinách. Slabším žiakom sa venuje aj mimo vyučovania, poskytuje im hodiny nad rámec povinného vzdelávania. Je presvedčená, že dobré výsledky sa dajú dosiahnuť len spoluprácou a to nielen s deťmi, ale aj s ich rodičmi. O svoje skúsenosti sa rada podelí aj s inými pedagógmi. „Lektorovala a podporovala som svojich kolegov k moderným online nástrojom. Ak ma požiadajú o pomoc, tak sa snažím aj po vyučovaní pomôcť online formou so zdieľaním tak, aby sme vyriešili prípadný problém. Využívam a tvorím videá, webináre a aj iné formy vzdelávania pre učiteľov práve k využívaniu daných metód. Moje webináre sú vydané v spoločnej publikácii: Zbierka eTwinning webinárov 2020/2021 Podpora profesijného rozvoja učiteľa. Snažím sa o šírenie inovatívnych metód aj prostredníctvom skupín pre učiteľov na sociálnych sieťach. Pravidelne prispievam aj na webovú stránku školy aj videami.“

Darina Babjačková je ambasádorkou eTwinning. Momentálne sa angažuje aj v inej oblasti. Snaží sa o dosiahnutie väčšieho povedomia o environmentálnych problémoch Vranova nad Topľou, o ktorom spolu s ďalšími aktivistami nakrútili film s názvom „Moja Ekostopa“.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?