fbpx

Eduard Gemza

Veľmi ma tešia aj „malé“ úspechy žiakov, ktorí boli ešte pred pár desaťročiami klasifikovaní ako nevzdelávateľní. V oblasti výchovy sa snažím žiakov formovať na kritické, logické, ale aj empatické, ľudské a ekologicky mysliace bytosti. Žiakom sa snažím byť sprievodcom a pomocníkom v rade životných situácií, kedy nanešťastie zastupujem často aj rolu rodiča.

Nakoľko učím na špeciálnej základnej škole vzdelávacie úspechy sú špecifické a individuálne. Z môjho pohľadu sa zameriavam na prípravu žiaka na praktický život. Snažím sa využívať zážitkové edukačné metódy, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie, rolové hry. Žiaci sa pravidelne zaoberajú medzinárodnými a svetovými dňami, miestnym a svetovým dianím v športe a kultúre, často preberáme globálne problémy – environmentálne, problematiku medziľudských vzťahov, globalizácie, multikultúry. Prebudený záujem o učivo u žiakov je pre mňa indikátorom úspechu pri motivácii.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?