fbpx

Florián Danko

Stať sa učiteľom bol jeho celoživotný sen, aj preto sa vzdal kariéry projektového manažéra. Vzdelávacie úspechy každého žiaka podporuje individuálnym slovným hodnotením, ale aj  nastavením jeho rozvojového plánu. Študentov učí spolupráci formou tímových projektov, zaviedol referáty o velikánoch elektrotechniky, ktorí sa svojou nenahraditeľnou prácou pričinili o vedecké poznanie.

Zúčastnil sa Individuálneho rozvojového programu učiteľa, pôsobí v Slovenskej komore učiteľov, vedie záujmové krúžky a doučuje. Na škole, kde pôsobí, sa snaží presadiť odbor celoživotného vzdelávania na získanie vzdelania v oblasti elektrotechniky aj pre ľudí, ktorí majú maturitnú skúšku absolvovanú, no radi by sa v tejto oblasti naďalej rozvíjali.

Sústredí  sa hlavne na slabších študentov, vníma to, že práve tí ho potrebujú najviac. Je presvedčený, že učiť možno aj ľudsky a učiteľ ma byť predovšetkým sprievodcom svojich študentov, ich podporou a barličkou na ceste za vierou v samého v seba. Záujmom povzbudzuje ich pocit osobnej dôležitosti, aby si uvedomovali, ako mu na nich záleží. Snaží sa ich pozdvihnúť k sebe, nepovyšovať sa, pristupuje k nim ako ku svojim budúcim kolegom-odborníkom. Učí rád a spraví všetko preto, aby mladých ľudí štúdium bavilo.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?