fbpx

Helena Drobúlová

Snaží sa, aby každý žiak na jej vyučovaní zažil úspech, mal zo seba dobrý pocit. Neraz na to stačí správna odpoveď, zaujímavá prezentácia, alebo zhodnotenie práce spolužiaka. Venuje sa naplno tým, ktorí chcú výraznejšie prehlbovať svoje poznatky, podporuje ich a pripravuje na súťaže a olympiády. Všetko s cieľom, aby študenti mali chémiu radi.

Absolvovala Individuálny rozvojový program učiteľa, na základe ktorého vniesla do vyučovania nové metódy, ako sú tímové žiacke aktivity, chce nimi zlepšiť na hodinách celkovú atmosféru. Využíva rôzne interaktívne aplikácie (napríklad na hodnotenie a spätnú väzbu – mentimeter).

Je aktívnou členkou e-Twinningu, programu spolupráce učiteľov v rámci celej Európy. Na webinári tu prezentovala využitie aplikácie Genially na vytvorenie školskej záhrady a realizovala so žiakmi niekoľko e-Twinningových projektov. Je dobrovoľníčkou v programe DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu a mentorkou niekoľkým žiakom. Počas svojej praxe sa presvedčila, že zameranie na žiaka, mení život žiaka.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?