fbpx

Ivan Gábriš

Ivan Gábriš učí chémiu na gymnáziu. Svojimi inovatívnymi metódami sa snaží u svojich študentiek a študentov rozvíjať vášeň pre tento odbor, ale chémia je preňho aj príležitosťou na budovanie ich kritického myslenia.

 „Pre zlepšenie výkonu žiakov, ktorým ide chémie horšie, som implementoval individuálne korekcie a podporné opatrenia. Organizujem konzultácie a ponúkam dodatočné materiály na zlepšenie pochopenia učiva. Popularizácia vedy na sociálnych sieťach tiež pomáha k zvýšeniu záujmu žiakov o štúdium chémie. Vytváram priestor pre diskusie, vyvracanie hoaxov, kde študenti môžu vyjadriť svoje názory a argumentovať. Podporujem ich, aby hľadali rôzne riešenia problémov a experimentovali s novými nápadmi, ale vždy využívali overené informácie. Vzhľadom na 21. storočie sa snažím rozvíjať rôzne pracovné zručnosti, ako je digitálna gramotnosť, tímová spolupráca a bádateľská činnosť,“ vraví.

Keďže ide o mladého pedagóg, moderné technológie mu v žiadnom prípade nie sú cudzie a považuje ich za výborný nástroj na to, ako zaujať žiakov.

„Jedným z mojich najobľúbenejších prístupov je používanie interaktívnych technológií a online platforiem. Využívam rôzne edukačné aplikácie, webové stránky a softvérové nástroje, ktoré poskytujú študentom možnosť učiť sa prostredníctvom hier, simulácií a kolaboratívnych projektov. Týmto spôsobom sa učivo stáva zaujímavým a interaktívnym, čo podnecuje študentov k aktívnej účasti a zapájaniu sa do výučby. Podporujem nakrúcanie a spracovávanie experimentov hravou a uchopiteľnou formou. Videá s experimentami sa mi úspešne darí šíriť medzi učiteľov chémie a čerpajú z nich na výuke, či už tým, že ich prehrávajú študentom, alebo daný pokus predvedú demonštračne,“ dodáva.

Jeho cieľom je ukázať krásy chémie aj širšej verejnosti a výborne sa mu darí. Zároveň s tým šíri aj povedomie o tom, ako môže učiteľské povolanie napĺňať.

„Snažím sa pozdvihnúť učiteľskú profesiu formou sociálnych sietí pod názvom Vedecké okienko, kde sa mi podarilo kombinovanie skrz všetky sociálne dosiahnuť približne 100 tisíc sledovateľov. Na popularizáciu vedy som napísal knihu a pravidelne vystupujem na chemických predstaveniach, v nízkoprahových centrách, na učiteľských konferenciách a workshopoch, šírim dobré meno učiteľstva v článkoch, podcastoch a rádiách,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?