fbpx

Iveta Barková

Ja som učiteľka celým svojím bytím, vždy som ňou chcela byť, vždy som vedela, ako by mala moja škola snov vyzerať. A teraz ten sen žijem.

Využívam nové metódy  a prístupy v práci, podporujem aj učiteľov na našej škole v inováciách a k novému pohľadu na vyučovanie a aj na samotný predmet. K žiakom sa snažím pristupovať individuálne,  usilujem sa o to, aby si žiaci osvojili učivo zážitkovou formou, spájam predmety, ktoré vyučujem a využívam prvky konštruktivizmu.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?