fbpx

Iveta Kališová

Každé jedno vzdelávanie v mojej profesijnej dráhe ma posúvalo vpred a najväčším ocenením pre mňa boli a sú žiariace oči detí, ktoré učím.

Absolvovala som funkčné vzdelávanie, modernizáciu vzdelávania na základných školách s podporou IKT, rozšírila som si kvalifikáciu na vyučovanie cudzieho jazyka/anglický a absolvovala som zahraničnú jazykovú stáž v Anglicku, začala som používať metódu Jolly Phonics. Zapojila som sa do národného projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka v ZŠ, absolvovala som vzdelávanie na rozvoj finančnej gramotnosti Viac ako peniaze. Na našej škole sú dvere otvorené aj pre žiakov s rôznymi potrebami, som hrdá na to, že sme súčasťou programu Škola inkluzionistov.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?