fbpx

Iveta Štefančínová

Iveta Štefančínová učí stredoškolákov fyziku. Snaží sa ich pre tento predmet nadchnúť a darí sa jej to. Mnohí jej žiaci študovali alebo študujú fyziku u nás aj na prestížnych zahraničných školách. „Na hodinách fyziky sa snažím odhaľovať potenciál mojich žiakov. Pomáham im pri výbere ročných fyzikálnych projektov, ktoré zohľadňujú záujmy žiakov aj mimo školy, napríklad bežecká obuv a trenie, meranie krvného tlaku, využitie Magnusovho javu pri futbale, vyšetrovanie zvierat pomocou ultrazvuku či stojaté vlnenie na gitare. Moji žiaci sa venujú fyzike aj mimo školy, navštevujú fyzikálne krúžky, zapájajú sa do mnohých fyzikálnych súťaží, venujú sa vodíkovým autíčkam aj počas prázdnin a podobne,“ vraví. 

Jej hodiny nikdy nie sú len o teoretizovaní, naopak, snaží sa byť veľmi názorná. „Žiaci počas fyziky majú možnosť riešiť fyzikálne kvantitatívne úlohy, pracovať na laboratórnych úlohách, kde oceňujem ich manuálne zručnosti, vytvárajú a prezentujú postery (technické pamiatky v našom regióne), píšu básne (spektrálne čiary) či príbehy (život bez trenia), kreslia obrázky (napr. čo nerobiť v laboratóriu) a komiksy (napr. život Newtona), dramatizujú (pohyb molekúl). Žiaci často na hodinách využívajú digitálne technológie (Coach, fyzlety, infrakamera, interaktívna tabuľa). Mávam hodiny fyziky aj vonku (určenie slnečnej konštanty, priemernej rýchlosti, hustoty snehu…). Organizujem veľa domácich (laboratória SAV a VŠ, elektráreň Čierny Váh, Energoland, Lomnický štít) aj zahraničných exkurzií (CERN Ženeva, EHT a GoogleOffice Zurich, Technorama Winterthur, Palác zázrakov Budapešť, VIDA Brno, Deutsches Museum Mníchov),“ vysvetľuje.

Iveta Štefančínová sa snaží byť nápomocná aj kolegom. Je členkou predmetovej komisie biológia, chémia a fyzika, Klubu učiteľov matematiky či Klubu učiteľov fyziky. „Som tiež cvičná učiteľka pre študentov pedagogických fakúlt odbor matematika – fyzika -informatika a som členkou Ústrednej predmetovej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre oblasť Človek a príroda,“ dodáva.

Je autorkou viacerých učebných zdrojov, napríklad Experimenty vo vyučovaní fyziky na strednej škole, Vybrané experimenty vo vyučovaní fyziky na ZŠ, Skúšanie a hodnotenie žiaka na hodinách fyziky, Aktivizujúce a motivujúce stratégie vo vyučovaní fyziky, Didaktické testy vo vyučovaní fyziky a ďalších. 


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?