fbpx

Ivica Dafčíková

Ivica Dafčíková učí geografiu a biológiu na druhom stupni základnej školy. Ako vraví, vníma jedinečnosť a rôznorodosť každého žiaka a tak sa v nich snaží objaviť oblasť, v ktorej vynikajú. Jej cieľom je tiež posúvať hranice tradičnej výučby, aby sa klasické vyučovanie zmenilo na zážitok z poznávania. „Mojou snahou je neustále vkladať inovatívne prvky vzdelávania s využívaním informačných technológií do metód, ako sú projektové vyučovanie, outdoorové a zážitkové vzdelávanie, učenie objavovaním, experimentovanie, brainstorming a iné. Nevyhnutným miestom pre realizovanie a umocnenie zážitku žiaka je samotná príroda. Naše komunitné vzdelávacie centrum dáva žiakom priestor, kde sa môžu realizovať v pestrej palete tematických oblastí počas dňa aj noci. Využívam netradičné aktivizujúce formy pri pozorovaní nočnej oblohy, čistení brehov Oravskej priehrady, sadení stromov, zrode motýľov, fytoterapii, včelárstve a iné,“ vysvetľuje. 

Na škole realizuje i projekt Fenomény sveta, kde sa žiak stáva výskumníkom a učiteľ sa posúva čoraz viac do roly facilitátora. Fenomény sú predstavované a prezentované pomocou unikátnych videí z dielne BBC.  Na hodinách často využíva zoomy, videohovory, deťom sprostredkúva online stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Nestačí jej však, aby deti dobre zvládli učivo, snaží sa, aby z nich vyrástli kvalitné osobnosti. 

Učím na druhom stupni základnej školy, mám teda obrovský priestor na formovanie mladej generácie. Snažím sa vytvoriť inšpiratívne a podnecujúce prostredie, ktoré nasmeruje žiaka na správnu cestu. Deti bez rozdielu veku obľubujú hry, rady bádajú a súťažia. A tak neustále experimentujem, inovujem, aby žiaci boli aktívnymi účastníkmi expedície, v ktorej sa učia objavovaním. Prioritné pre mňa je, aby spoznávali, skúmali, doslova vyňuchali zázraky, ktoré nás obklopujú v každodennom živote,“ dodáva. Súčasťou jej práce je tiež koordinácia protidrogovej prevencie aj ďalších problémov, ktorým čelia dnešní mladí ľudia. „Mám prepojenie na vzdelávacie organizácie, s ktorými spolupracujem pri zavádzaní noviniek z oblasti prevencie do školstva – IPčko, Chuť žiť, či odbor prevencie PZ SR v ZA kraji. Organizujem netradičný „Týždeň prevencie alebo život je krásny“, ktorého sa zúčastňujú zaujímaví hostia z rôznych oblastí života v rámci Slovenska, ktorí majú za sebou silné životné príbehy. Témy, ktoré sa dotýkajú mnohých, možno aj nás samotných – kyberšikana a šikana, poruchy príjmu potravy, pomoc v smútení, dospievanie, darovanie krvi, adopcia na diaľku, záchranárstvo, potápačstvo, tolerancia, ľudskosť, Ukrajina – môj domov, šport je môj život či finančná gramotnosť, sú podané žiakom s veľkou dávkou empatie,“ vraví.

Ivica Dafčíková píše pre komunitu učiteľov blog, v ktorom sa delí so svojimi didaktickými skúsenosťami v oblasti geografie a biológie na vyučovaní. Na blogu môžu čitatelia nájsť krátke videá a materiály, ako sa dá prepojiť 3D tlač, či virtuálna realita s prírodou na vyučovaní.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?