fbpx

Ján Belák

Ján Belák učí psychológiu a etickú výchovu na strednej škole pedagogickej.  Vo svojich žiakoch sa snaží budovať empatiu a učí ich, že psychické zdravie je základ dobrého života.

 „Na hodinách psychológie sa nevyhýbam aktuálnym témam a spoločne so žiakmi diskutujeme o ich dopade na našu psychiku a možnostiach riešenia daných situácií (covid, očkovanie = moja vlastná zodpovednosť, vojna na UA, rešpekt a sloboda ľudí aj v rámci LGBTIQ komunity, samovražda žiaka v Parchovanoch. . . ). V rámci pracovných listov riešime úlohu zameranú na predsudky, tiež ich vediem ku komunikácii s rodičmi. Žiaci počas hodín zisťujú, ako zvládať náročné životné situácie, ako sa vyhnúť syndrómu vyhorenia, prečo je psychohygiena dôležitá a čo vlastne znamená. Zisťujú o sebe ako riešia konflikty, ale aj to, čo je asertivita a ako s ňou pracovať,“ vysvetľuje.

Tento mladý učiteľ je pripravený vypočuť si kedykoľvek svojich zverencov a pomôcť im riešiť náročné životné situácie. Ak je to potrebné, vypočuje ich aj individuálne, a o všeobecných témach a problémoch diskutujú spoločne s ostatnými spolužiakmi v rámci vyučovania.

„Po dvoch rokoch vyučovania psychológie som sa rozhodol vypracovať si pracovné listy, ktoré pokrývajú učivo prvého a druhé ročníka. Obsahujú nielen učivo, ale aj úlohy na samostatnú/skupinovú prácu a tak isto aj na rozhovory s rodičmi. Pomáhajú lepšie zvládnuť množstvo a náročnosť učiva psychológie. Ďalej využívam myšlienkové mapy, online únikové hry a skupinové kvízy, vedomostné puzzle, ktoré pomáhajú žiakom upevniť si učivo a zároveň ich vedú ku spolupráci a komunikácii. Počas vyučovania pracujem s rôznymi tematickými videami, seriálmi a knihami. V každom ročníku mám pre žiakov pripravené dva mesačné projekty, ktoré slúžia na sebareflexiu, rozvoj osobnosti,“ vyratúva.

Tému psychického zdravia detí považuje za natoľko dôležitú, že ju prináša aj mimo vyučovacích hodín.

„Tento rok sa snažím na škole po vyučovaní rozbehnúť raz za mesiac diskusné poobedie na rôzne témy zo života našich žiakov – psychické zdravie, zdravá strava, minimalizmus, či sociálne siete,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?