fbpx

Ján Motešický

Neučím práve najobľúbenejšie predmety, ale stále sa snažím svojím príkladom, prácou motivovať žiakov na štúdium prírodných vied a informatiky. Pre mňa je výzva získanie hlavne sklamaných, „odstrkovaných“ a málo motivovaných žiakov. Práve tieto deti potrebujú najväčšiu pomoc.

Pracujem najčastejšie podľa vzniknutej situácie v triede. Pri výučbe v triede mám pripravených viac materiálov a postupov. Najradšej reagujem podľa odozvy od žiakov, ich zvedavosti, ochoty zapájať sa, komunikovať a diskutovať. Mením postupy podľa toho ako to cítim a hlavne, čo môže žiakov zaujať. Mojou najčastejšou metódou je diskusia a práca v skupinách, ktorá podporuje súdržnosť. Vytváram vlastné elektronické vzdelávacie materiály (prezentácie, vzdelávacie videá, pokusy).  Posledné roky najviac spolupracujem s organizáciou Amavet a s ich pomocou som založil na našej škole Amavet klub 964. Zameriavame sa na prírodné vedy, informatiku a robotiku.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?