fbpx

Jana Buday Cibulková

Chcem odovzdávať  žiakom to, čo som získala a venovať sa im. V praxi som zistila, že ja by som nemala byť kráľovná hodiny, ktorú majú všetci poslúchať a všetko im nadiktuje J Snažím sa, aby žiaci boli tí aktívni a samostatne prichádzali k novým poznatkom a na hodinách sa nenudili.

Konštruktivizmus, induktívny prístup k vyučovaniu, bádateľsky orientované vyučovanie – to všetko je mi blízke. Nehovoriac o digitálnych technológiách. „Didaktickou bibliou“ pre mňa je Moderní didaktika od Roberta Čapka a Efektivní výukové nástroje od Paula Ginnisa. Využívam mnohé brainstormingové metódy, kooperatívne vyučovanie/skupinovú prácu, projekty.  Snažím sa vyvolať u detí zážitok na hodine (pokus, pozorovanie, niečo nečakané) a tým získať ich záujem o predmety.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?