fbpx

Jana Chmurová

Edukačnú činnosť som začala na malej vidieckej škole, z mojej práce som cítila pozitívnu spätnú väzbu, ktorá ma napĺňala. Radosť detí a rodičov z poznávania nových vecí netradičným spôsobom ma motivovala a je pre mňa stále hnacím motorom.

Využívam prvky výskumne ladenej koncepcie, založenej na vedeckých postupoch žiaka (IBSE – Inquiry Based Science Education). Tento prístup k práce k práci so žiakmi sa mi osvedčil hlavne u menej prospievajúcich žiakov. Slabší žiaci v prospechu vedia lepšie argumentovať, predpokladať a realizovať praktické aktivity ako tí žiaci, ktorí vedomosti memorujú. V súčasnosti sa sústreďujem na skupinovú prácu, vediem žiakov k vzájomnej tolerancii a rešpektovaniu názorov.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?