fbpx

Jana Karľová

Jej žiakmi sú rómske deti s mentálnym postihnutím. ,,Naučiť sa učiť ich“ to bola veľká  výzva, ale riešenie našla. Spev, hudba a folklór sa stali jej učebnicami, zošitmi, tabuľou. To, čo deťom bolo blízke, sa im dostalo pod kožu aj v laviciach. Osvojili si návyky, vedia počúvať a pomaličky, ale isto, napredujú.

Pracuje s deťmi formou zážitkového učenia, približuje im svet našich predkov, a aj tak v nich vzbudzuje pocit hrdosti na to, kým sú a kam patria. Zistila, že potrebujú vidieť, zažiť, skúsiť, ochutnávať. Tradície sa stali jadrom tejto jednoduchej, ale účinnej vyučovacej metódy.

Aby mohla financovať svoje školské aktivity, založila občianske združenie Gaštanový koník. Organizujú v ňom tvorivé dielne, stretnutia s inými deťmi z rómskych komunít či seniormi. Počas stretnutí vyrábajú predmety, ktoré predávajú na mestskom jarmoku a vďaka tomu podporujú ľudí v hmotnej núdzi. Okrem združenia vedie od mája už aj folklórny súbor Podkovička.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?