fbpx

Jana Kramárová

Začínala ako učiteľka v materskej škole, neskôr, už na základnej škole sa zapojila do projektu Škola dokorán. Snaží sa, aby jej vyučovanie oslovilo všetky deti, bolo pestré na rôzne podnety a metódy. Využíva prácu v kruhu, prácu s denníkom, v ktorom žiaci píšu o svojich zážitkoch, o sebe, o svojich najbližších. V matematike je to Hejného objavné vyučovanie, na druhom stupni zaviedla inovatívnu formu Sústreďte sa s(n)ami.

Najintenzívnejšie spolupracuje so Zelenou školou (program združenia CEEV Živica) a Asociáciou súkromných škôl. Najaktívnejšie sa realizovala práve v projekte Škola dokorán (Krok za krokom) vo veľkej komunite elity slovenských učiteľov. Z reformných snáh napokon vznikla v roku 2002 Súkromná ZŠ v Novej Dubnici a Krok za krokom je dodnes hodnotený ako najlepšie zavedená alternatíva na Slovensku, pretože preškolil v modernom vzdelávaní množstvo učiteľov aj riaditeľov a školenia prebiehali zážitkovou formou niekoľko rokov.

Už 16 rokov je aj riaditeľkou na Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici, na ktorej sa usiluje učiteľov inšpirovať a za základ považuje dobré vzťahy. Každé dieťa podľa nej potrebuje zažiť úspech a snaží sa byť jeho sprievodcom na ceste rozvoja a hľadania „chrámu jeho vlastnej mysle“.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?