fbpx

Jana Mašlonková

Neustále hľadám, objavujem a inovujem svoje vyučovacie metódy tak, aby boli moji žiaci vo svojom školskom prostredí prirodzení. Aby zábavnou, nenásilnou formou prijímali nové vedomosti, objavovali, skúmali a hľadali spoločné riešenia.

Používam rôzne aktivizujúce metódy, projektové vyučovanie, kde žiaci dostávajú výzvu spojenú s reálnym životom. Na hodinách diskutujú, riešia problémy, učia sa kritickému mysleniu. Uplatňujem tímovú a projektovú prácu, aby mal každý žiak možnosť realizovať sa. Inkluzívne vzdelávanie, ktoré uplatňujem, je pre mňa flexibilným nástrojom, chcem vytvoriť žiakom prostredie pre ich uspokojenie z hľadiska ľudských práv.  Pod mojím vedením škola získala plaketu certifikovaná Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?