fbpx

Jana Plichtová

Vediem žiakov k tomu, aby veciam rozumeli, aby robili veci pre seba, nie kvôli známke. Aby vety: ,,ja tomu nerozumiem“, ,,ja to neviem“, ,,je to ťažké“, ,,ona chce veľa od nás“ – vymenili za ,,zvládnem to“, ,,urobím všetko, aby som to pochopil“ či ,,precvičím si to viackrát“.

Počas svojej praxe sa neustále vzdelávam nielen kvôli predmetu (informatika), kde sa nedá zastať, ale i z dôvodu, že chcem využívať inovatívne formy a prepojiť čo najviac učenie s praxou. Mojím cieľom je, aby aj z gymnázia odišli žiaci, ktorí majú prax a sú pripravení na život v rôznych odvetviach. Absolvujem mnohé online aj dištančné kurzy, chodím na stáž do IT firiem, komunikujem s IT firmami, akých absolventov potrebujú, spolupracujem s VŠ na Slovensku. Bádateľský spôsob učenia sa nemajú všetci v láske, no mám skúsenosť, že najviac si pri ňom zapamätajú.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?