fbpx

Jana Podmanická

Jana Podmanická je učiteľkou na prvom stupni základnej školy. Ku svojim malým zverencom pristupuje veľmi individuálne. Napokon, iné jej nezostáva, má totiž veľmi rôznorodú triedu, v ktorej nájdete veľmi šikovné deti, aj deti zo znevýhodneného prostredia.

„Sú v nej žiaci s úplných i neúplných rodín, deti zverené do osobnej starostlivosti iných ako biologických rodičov, žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Preto sa snažím prispôsobiť moju prácu všetkým (ranné komunity, rôzne metódy a hry na rozvoj komunikačných zručností, projektové vyučovanie, aktivity na scitlivovanie (máme triedne zvieratko). Spolupracujem s inkluzívnym tímom, ktorý máme v škole,“ vysvetľuje Jana Podmanická.

Pani učiteľka má bohatú, 34-ročnú pedagogickú prax, a počas tohto obdobia vyskúšala viacero foriem učenia. V 90-tych rokoch sa inšpirovala napríklad  waldorfskou pedagogikou a absolvovala aj stáž v Holandsku.

„V súčasnosti ma veľmi zaujali inkluzívne prístupy. Snažím sa prenášať ich do mojej triedy a tiež na pôdu školy. Môj projekt „Všetci sme „normálni“, alebo „Trieda, v ktorej je radosť byť“ bol úspešný a ja môžem realizovať moje skúsenosti z workshopov priamo (hodnoty a umenie kooperácie, celostné triednictvo, atď.) Denne využívam pri práci metódy „čítaním a písaním ku kritickému mysleniu“, „cubing“, „pojmovú mapu“ a iné. Veľký dôraz kladiem na to, aby si moji žiaci uvedomovali zodpovednosť za svoj výkon a aby dokázali zhodnotiť svoju prácu a posun vo svojom vzdelávaní,“ dodáva. 

Jana Podmanická sa vždy snaží v dieťati objaviť talent a potom ho rozvíjať. Pracovala napríklad so žiačkou, ktorá má literárny talent. 

„Dnes je už známou autorkou poézie a prózy, víťazkou rôznych autorských literárnych súťaží. Text jej básne zhudobnil Prof. Belo Felix PhD., slovenský hudobný skladateľ,“ teší sa.

Pani učiteľka je aktívna aj v komunite, bola členkou Spevokolu učiteľov topoľčianskeho okresu, dnes je lektorkou Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Vytvorila tiež spolu s kolegom manuál aktivít na rozvoj kritického myslenia, ktorý bol ponúknutý študentom UKF v Nitre.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?