fbpx

Jana Šuchterová

Som učiteľom svojim srdcom a je to pre mňa poslanie. Žiakom stále hovorím, že všetci sme si rovní – ja nie som viac a oni menej. Viem, že majú ku mne dôveru a majú ma radi. Teším sa, že mám dobrý vzťah aj s tými, ktorí sú pre iných tí problémoví.

Pristupujem k žiakom individuálne, hodnotím ich za ich snahu, neporovnávam ich, snažím sa o každom povedať niečo pekné a pozitívne, aby aj ten, ktorý má niekoľko porúch cítil, že na naše hodiny sa môže tešiť a necítil sa menejcenne pri žiakovi, ktorému to ,,páli“ viac. Na hodinách nepíšeme písomky, ktoré som stiahla, ale žiaci ich tvoria a spoločne si ich prechádzame. Niektoré témy preberáme zážitkovo, projektovo, pri iných som činiteľom deja ja, pri väčšine sú to žiaci. Mojou snahou je uistiť ich, že každý sme dobrý v niečom, že možno nikdy nebudú perfektní v angličtine, ale budú dobrí ľudia, rodičia, môžu z nich byť lekári, možno aj učitelia.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?