fbpx

Jana Učníková

Jana Učníková učí na druhom stupni základnej školy matematiku a etickú výchovu. Vždy vychádza z predpokladu, že všetky deti sú originálne a majú svoj potenciál. Úlohy sa preto snaží prideľovať tak, aby každý žiak dosiahol maximum svojich možností. Jej hodiny sú netradičné, chce totiž, aby nadchli aj deti, ktoré nemajú úplne prirodzene vzťah k jej predmetom.

„Napríklad štatistiku vždy učím tak, že žiaci v uliciach získavajú odpovede na ankety (tému ankety si určíme spoločne) a tie spracúvajú matematicky v triede. Ak učím deti výpočet priemeru, učím ho zážitkovou metódou. Deti rozdelím do skupín a merajú členov skupiny – výšku, dĺžku paží, dĺžku nohy, dlane a podobne. Deti veľmi baví aktivita „Hádaj, kde to je“ na vyučovanie mierky mapy. Dostanú indície, mapu a hľadajú historické budovy – hrady, kaštiele, zámky, pričom musia pracovať s mapou a počítať vzdialenosti,“ opisuje svoje zážitkové hodiny Jana Učníková. 

Deťom sa venuje aj po zazvonení školského zvonca. Chodieva s nimi na výlety, spolu športujú, doučuje ich. Keďže aktívne pôsobí v obci, kde učí, do podujatí zapája aj svojich žiakov, ktorí sa takto nenásilne učia dejiny. Snaží sa byť nápomocná aj iným pedagógom. Bola napríklad spoluorganizátorkou  konferencie pod názvom Znievske dišputy, ktorá sa snažila pedagogickú verejnosť aktivizovať pre zmenu v našich školách.

„Počas panelovej diskusie vzniklo veľa dobrých nápadov. Konferencia bola pri príležitosti 150. výročia založenia 1. katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Vytvorili sme so žiakmi a kolegyňami pri dôležitých budovách obce sprievodcov zo strany detí a tí prezentovali jednotlivé historické medzníky v dobových krojoch,“ dodáva.

Jana Učníková pracuje tiež ako mentorka v regionálnom centre Martin, aktívne sa snažím vyjadrovať k aktuálnym otázkam na facebooku v skupine riaditeľov škôl, ale i na svojej stránke. Používa konštruktívnu kritiku ako nástroj pri riešení problémov. 


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?