fbpx

Jaroslava Srničková

Jaroslava Srničková učí na druhom stupni základnej školy matematiku a fyziku. Najviac je hrdá na to, že sa jej darí pre tieto predmety nadchýnať nielen  chlapcov, ale aj dievčatá. „Jedna moja žiačka dokonca vyštudovala jadrovú fyziku a pracuje vo výskume. Mám viacero žiačok, ktoré ukončili učiteľský smer, odbor fyzika – chémia alebo matematika -fyzika,“ teší sa. 

Jej cieľom je prepájať teóriu s praxou tak, aby deti videli, že matematika a fyzika sú prítomné naozaj všade. „Robili sme napríklad projekt Matematika v kuchyni, za ktorý sme boli ocenení 2. miestom na súťaži. Po objavení Teamsov a Onenote robíme rôzne projekty so žiakmi v týchto prostrediach. Veľkou skúsenosťou bol pre nás pilotný projekt Orange Kultúra a klíma školy,“ vysvetľuje.

Jaroslava Srničková učí na škole v Korni už 35 rokov a 15 z nich je aj jej riaditeľkou. Zaujíma sa o každé dieťa a takmer všetky poznám po mene. Ako sama vraví, učí už 2. generáciu žiakov. „Mojim celoživotným mottom je: „Škola dielňou ľudskosti.“ Toto sa snažím napĺňať a pre mňa je najväčšou odmenou, ak mi žiačik v piatok povie: „Už aby bol pondelok, ja sa teším do školy.“ Od začiatku, či už ako učiteľka, alebo riaditeľka, podporujem a zastávam názor, že podporu v škole má dostať každé dieťa tak, aby sme objavili, v čom je dobré. Podporujem inklúziu,“ uzatvára.

Jej srdcovou záležitosťou je hudba a folklór a tak majú v škole aj elokované pracovisko mestskej ZUŠ. Deti sa tam učia hrať na heligónku, klávesy, akordeón a je tam aj výtvarný odbor.  Jaroslava Srničková je tiež členkou medzinárodnej siete inovatívnych učiteľov. 


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?