fbpx

Jozef Beňuška

Popularizuje prírodovedné vzdelávanie formou prezentácií zážitkových fyzikálnych experimentov nielen v rámci vyučovania, ale aj na rôznych verejných podujatiach. Do aktivít zapája práve svojich študentov, čím pozitívne ovplyvňuje ich vzťah k predmetu. Chce im ukázať, že fyzika môže byť nesmierne zaujímavá a zábavná.

Na vyučovaní aktívne využíva informačno-komunikačné technológie. Je autorom Digitálnej učebnice fyziky pre základné školy a stredné školy, alternatívnych učebníc fyziky pre gymnázia a stredné odborné školy. Jeho metodické materiály sú zamerané na aktívne žiacke poznávanie práve prostredníctvom experimentálnej činnosti. V roku 2017 mu bola udelená cena Európskej fyzikálnej spoločnosti pre učiteľa strednej školy. 

Je spoluzakladateľom Centra popularizácie fyziky pri  Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, kde pôsobí už 13 rokov, jeho fyzikálne experimenty lákajú ročne 3-tisíc záujemcov. Už pätnásť rokov organizuje Vanovičove dni, celoslovenský seminár pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?