fbpx

Judita Nagyová Raçi

Judita Nagyová Raçi učí v špeciálnej triede na základnej škole. Jej zverenci sú mentálne postihnutí, pričom niektorí majú aj iné pridružené diagnózy. Pani učiteľka k nim preto pristupuje výsostne individuálne a využíva netradičné vzdelávacie metódy.

„V triede mám zmiešané ročníky od druhého po ôsmy. Dôraz kladiem na spoluprácu, pomoc starších žiakov mladším, kde mladších žiakov učia sociálnym a pracovným zručnostiam. Okrem vzdelania ich potrebujem naučiť aj pracovné návyky a vychovávam ich k rôznym zručnostiam. Žiaci nemajú klasickú triedu, ale sedia v polkruhu v laviciach tak, aby každý na každého videl. Ja a moja asistentka sedíme oproti žiakom na kolieskovej stoličke, ktorá nám pomáha presúvať sa k žiakovi, ktorý práve potrebuje pomoc v učení. Tým, že sme vždy oproti, vytvára sa najvyššia miera individualizácie,“ vysvetľuje. 

Nevšedné je aj to, že v špeciálnych triedach nemajú zvonenie, ani 45-minútovú dĺžku vyučovacej hodiny. „Hodina trvá tak dlho, ako je potrebné na ukončenie učiva. Ak niektorý žiak zvládol danú úlohu, môže si vybrať v triede činnosť, o ktorú má záujem. Niektorí žiaci – majú na to, aby zvládli denný režim – komunikačné karty. Na nich majú symboly – ktoré znázorňujú, čo budú v ten deň robiť,“ dodáva. 

Táto obetavá pedagogička vypracúva spolu s  odborníkmi špeciálne individuálne vzdelávacie programy. „Individuálne vzdelávacie plány vyrábam pre konkrétne dieťa. Vychádzam z jeho záujmov a schopností,“ vraví.

Judita Nagyová Raçi je nielen učiteľkou, ale rodičom svojich žiakov  pomáha aj v sociálnej oblasti. Radí im, ako vybaviť opatrovateľský príspevok, či špeciálne pomôcky. „Ak treba pomáham rodinám získať obecný byt, tiež som zastupovala ako dôverníčka týranú ženu, ktorej deti som učila, na súde. Spolupracujem s  občianskymi združeniami, ktoré sprostredkujú pomoc týmto rodinám. Učiteľ nie je len ten, kto učí, resp. vzdeláva žiakov, ale aj ten, ktorý pomáha rodinám, pri rôznych životných situáciách,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?