fbpx

Juraj Mazák

Juraj Mazák založil súkromnú školu, ktorú vedie v mimoriadne slobodnom duchu a dostávajú tam priestor na rozvoj deti s rôznych menšín alebo so znevýhodneniami. Slobodná škola je otvorená nevidiacim, nepočujúcim, autistom, moslimom, židom, komukoľvek. „Od vypuknutia vojny zriaďovateľ (Ťahanovská záhrada, ktorej som taktiež riaditeľom) prepožičal priestory komunitnej záhrady a rodinný dom pre ubytovanie queer ľudí z Ukrajiny. Všetko toto je žiakom priamo vysvetľované a interagujú s tým na dennej báze. Úspechom je jednoznačne to, že žiaden žiak nerieši inakosť nad rámec technickej spolupráce, keďže na nepočujúceho nezakričíte a nevidiacemu neukážete nakreslený obrázok, ale všetko to si vieme spolu vysvetliť,“ vraví. 

Dodáva, že celá škola je postavená na novej paradigme demokratického vzdelávania, ktoré plne rešpektuje rolu žiaka ako rovnocenného účastníka vzdelávacieho procesu. „Presne merané kvantitatívne i kvalitatívne dopady sú predmetom pedagogického výskumu, ktorý pod mojím vedením škola realizuje od svojho prvého dňa do roku 2030. Ale sto rokov skúseností prvej britskej demokratickej školy Summerhill jasne hovoria o potenciáli úspechu najmä z pohľadu žiakov. Naším cieľom je individuálny rozvoj každého jednotlivca bez ohľadu na požiadavky štátneho kurikula. Podporujeme asi stovku žiakov so znevýhodnením (od dyslexie po vážnejšie stavy), robíme cca 4 typy online podporných skupín, kde zdieľame naše odborné znalosti i skúsenosti pre rozličné situácie rodín našich žiakov,“ dodáva.

Prakticky to na škole vyzerá tak, že drvivú väčšinu času žiaci trávia vzdelávaním v exteriéri.  „Pomáha nám zlúčenie predmetov (napr. prírodné vedy), slovné hodnotenia, podpora a vzájomná inšpirácia s unschoolermi a worldschoolermi, silná elektronická komunikácia vrátane eGov, vekovo heterogénna skupina, výlety s domškolákmi, masívne využitie Google Workspace (emaily, kalendáre, dokumenty, online stretnutia, všetko na top úrovni digitalizácie údajov i procesov) a najmä tím skvelých kolegov. Za zmienku stojí, že školu som založil bez jediného vytlačeného papiera,“ vysvetľuje s hrdosťou Juraj Mazák.

V súčasnosti učí na druhom stupni predmety svet okolo mňa a informatika. Zároveň sa neustále vzdeláva. Absolvoval Sokratov inštitút a Politickú akadémiu. Komunikuje so školami v medzinárodných asociáciách, zo zahraničných asociácií a inštitúcií prináša najnovšie a vysokokvalitné know-how. Ide najmä o EUDEC, IALS LabSchools, SKAV CZ+SK a ČOSIV, kde sa zúčastňuje všetkých dostupných online i „offline“ aktivít. 


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?