fbpx

Katarína Adamková

Príjemná atmosféra v triede a škole sú základom pekného dňa, úsmev znamená spokojnosť a výborné výsledky práce sú veľkým krokom vpred. Každý žiak pre mňa znamená novú skúsenosť a preto sa mi zdá táto práca zaujímavá.

Využívam alternatívne sprostredkovanie a overovanie vedomostí i zručností žiakov, ktoré prepájam s vytváraním pozitívnej klímy, čo prináša zvýšený záujem o moje predmety. Najviac sa mi osvedčilo primerané využívanie IKT, príprava pomocných materiálov a pracovných listov k preberanému učivu, pravidelné zaradenie praktickej aktivity, tvorivé pracovné prostredie a vzájomná spolupráca žiakov (skupinové vyučovanie, projektová činnosť) nielen v rámci vyučovacích hodín, ale aj v krúžkovej a mimoškolskej činnosti.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?