fbpx

Kornélia Lohyňová

Za základ svojej práce považuje dobrý vzťah so žiakmi a preto sa snaží získať si ich dôveru. Myslí si, že viac ako to, čo ich naučí, si budú pamätať to, ako k nim pristupovala. Akú podporu a čas im ľudsky venovala. Uplatňuje tímovú a projektovú prácu, aby mal každý študent možnosť realizovať sa. Nevníma len predmety, ktoré vyučuje, teší ju, pokiaľ žiaci celkovo nadobudnú pozitívny vzťah ku vzdelávaniu a chcú na sebe pracovať. Používa rôzne aktivizujúce metódy, aspoň raz do roka projektové vyučovanie, kde žiaci dostávajú výzvu spojenú s reálnym životom. Na hodinách diskutujú, riešia problémy, učia sa kritickému mysleniu. Využíva vzájomné učenie podľa Jigsaw stratégie. Pozýva odborníkov z praxe na prednášky, formou Skype zapája aj zahraničných mentorov. Hotelová akadémia sa stala vďaka jej nasadeniu Podnikateľskou školou roka, ocenenie prebrala na pôde parlamentu v Bruseli.

Spolupracuje s organizáciou Junior Achievement Slovensko. Okrem toho, že na škole učí ich programy, bola dlhoročnou školiteľkou programu Podnikanie v cestovnom ruchu. Je ambasádorkou e-Twinningu, programu spolupráce učiteľov v rámci celej Európy. Prednáša na medzinárodných konferenciách, za posledných 5 rokov vyškolila zhruba 6000 učiteľov počas online a prezenčných kurzov a seminárov.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?