fbpx

Kristína Bednárová

 Rada otváram žiakom brány ďalších možností, aby mohli rozprestrieť krídla a letieť do krajiny nových nápadov, objavovať vlastný potenciál. Ale i žiaci ma už počas mojej 11-ročnej praxe naučili mnohému. Cez okenice svojich názorov a predstáv ma vpustili do ich sveta, a týmto vzájomným pôsobením si tak staviame k sebe mosty.

Vypracovávam také projekty, aby sa naši žiaci mohli zapájať do vzdelávacích mobilít – odborných stáží v zahraničí. Mám tak možnosť zistiť od zamestnávateľov, aké požiadavky európskeho trhu práce sú kladené na uchádzačov o zamestnanie. Výsledky odbornej stáže sa snažíme zakomponovať aj do školského programu, tak zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a lepšie pripraviť našich žiakov na potreby trhu práce.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?