fbpx

Ladislav Ogurčák

Takmer 24 rokov pôsobím na Strednej odbornej škole pedagogickej. Je to takmer už polstoročie a vzostupov a pádov bolo veľa. Za dôležité vo svojej profesii považujem zostať človekom a prítomnosť žiaka(ov) vnímam, ako najdôležitejší okamih, ktorý sa odohráva.

Veľký priestor dávam projektovému vyučovaniu. Na hodinách geografie ho striedam s teoretickými hodinami. Výhodou je, že vyučovanie nie je zdĺhavé a žiaci si z hodín odnášajú aj teoretické vedomosti. Interactive Noteboooks sú interaktívne zošity, poznámky, ktoré moji žiaci počas hodiny vytvárajú. Je to inovatívny spôsob zápisu poznámok. Telesnú a športovú výchovu orientujem na zážitkový spôsob výučby – aikido, úpolové hry, nové neznáme pohybové aktivity. Pred 10 rokmi som založil občianske združenie Ogi&Landep, aby som pomohol eliminovať plaveckú negramotnosť detí.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?