fbpx

Lenka Muržicová

Chcem pristupovať s úctou, pokorou a láskou ku každému žiakovi, aj keď je to niekedy náročné, lebo všetci sme krehké bytosti a zlyhávame. Túžim putovať spolu so svojimi študentmi na ceste objavovania, dôvery a povzbudzovania.

Mojou túžbou je sprevádzať svojich študentov pri formovaní ich osobnosti a ich občianskych postojov. V tomto sú občianska náuka a dejepis nezastupiteľné. Keďže dôraz kladiem na prepájanie teoretických informácií s praxou, niekoľko rokov organizujeme so študentmi Simulované študentské voľby, naposledy parlamentné vo februári 2020. Zároveň vediem na škole debatný krúžok (v spolupráci s SDA), kde sa snažíme podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občianske postoje. Rada využívam projektové vyučovanie a vyučovanie v teréne.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?