fbpx

Lenka Reháková

Lenka Reháková učí na prvom stupni základnej školy. Jej prvoradým cieľom je naučiť deti tímovej spolupráci. V jej triede sa riadia heslom: Nikto nevie všetko, ale každý vie niečo.

 „Spoločne si stanovujeme ciele a aktívne pracujeme na ich dosiahnutí. Jedným z príkladov je plnenie nádoby s lístočkami prečítaných kníh. Keď sa nádoba naplní, následne sa odmeníme vopred dohodnutým spôsobom, napr. pizzou pre celú triedu. Každý žiak prispieva k úspechom svojim vlastným spôsobom. Tímová atmosféra posilňuje našu vzájomnú podporu a pomáha nám vytvárať pozitívne vzťahy v triede,“ vysvetľuje.

Podľa nej je dôležité, už takýchto malých žiakov viesť k empatii a súcitu.

„So žiakmi sa spolu učíme rásť v ľudskosti – mať oči a srdcia otvorené pre druhých, rešpektovať jedinečnosť každého človeka a jeho názory, byť ochotný pomôcť a pomáhať, nielen v triednej, ale aj v miestnej a svetovej komunite prostredníctvom rôznych aktivít. Sprevádzajú nás naši knižní kamaráti VNÍMAJKOVIA. Vďaka svojim príbehom nás učia prijímať seba samých a ostatných. V DOBROtímoch konáme DOBROčiny, a tak starostlivosťou o druhých a o životné prostredie meníme svet okolo nás na krajšie miesto pre všetkých. Pravidelnými stretnutiami s misionármi z rôznych častí sveta (Uganda, Keňa, Južná Kórea, Filipíny, Kambodža, Mexiko) otvárame okno do života ľudí v týchto regiónoch,“ dodáva.

Lenka Reháková však samozrejme nezabúda ani na to, aby sa žiaci riadne naučili potrebné učivo prvého stupňa ZŠ. Vie však, že inovatívnymi metódami sa deti nielenže skôr naučia, ale si aj vybudujú pozitívny vzťah k učeniu. 

„Už pred ôsmimi rokmi som implementovala Hejného metódu vyučovania matematiky do svojho vyučovacieho procesu a odvtedy ma tento prepracovaný systém matematických úloh neprestáva udivovať. Je pre mňa potešujúce sledovať, ako moji žiaci aktívne a samostatne riešia matematické problémy a hľadajú súvislosti a následne tieto zručnosti aplikujú aj v iných predmetoch. V rámci hodín uplatňujem aj rovesnícke vzdelávanie. Pre žiakov je často jednoduchšie a príjemnejšie pochopiť nový koncept, keď im to vysvetlí ich spolužiak. Venujem sa tiež dramatizácii, projektovému vyučovaniu, zážitkovému a bádateľskému vzdelávaniu, učeniu objavovaním a experimentovaním, tvorbe ESCAPE ROOM a iným metódam, ktoré umožňujú žiakom aktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu. Vytvorila som a vo svojej triede zrealizovala program s názvom Krok za krokom k budovaniu triedneho kráľovstva, ktorý sa zameriava na posilňovanie rovesníckych vzťahov v triede,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?