fbpx

Lenka Škrabeková

Už ako malá sa hrávala na školu, ako študentka úspešne ukončila až dva magisterské denné programy – učiteľstvo biológia-chémia a environmentalistika. Vo vyučovaní implementuje učenie bádaním a ňou vytvorený predmet Praktikum z biológie a ekológie. Preferuje projektové vyučovanie, rovesnícke a medzigeneračné vzdelávanie.

Už od roku 2013 je pilotnou overovateľkou medzinárodného projektu v oblasti prírodovedného vzdelávania (Establish). Pre žiakov, ktorí nemajú na školách laboratóriá, realizuje okresné podujatie Fyzika-chémia v praxi so zaujímavými pokusmi a javmi. Šiesty rok zapája stredoškolákov do vysokoškolskej Študentskej vedeckej konferencie Metalurgia na Technickej univerzite v Košiciach. Je lektorkou mladých vedátorov (Amavet). Ako hrdá Slovenka a Gelničanka podporuje zachovanie tradícií v rámci projektu Európa pre občanov.

Jej prvým zamestnaním bola práca vychovávateľky v centre voľného času v Gelnici, kde pracovala s rôznorodými deťmi z rozličných sociálnych skupín. Dodnes je za tú skúsenosť vďačná. Výnimočným je podľa nej každý, kto pracuje celým srdcom a svoje ja vie využiť v prospech iných, čím formuje celú spoločnosť. Uvedomuje si svoje učiteľské posolstvo. Ako kvapka v mori v dobe, kedy majú žiaci problémy hlavne rodinné, v jej prípade nehrajú úlohu písomky, poučky, ale ich nasmerovanie správnym smerom do života.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?