fbpx

Lenka Truchanová

Lenka Truchanová učí na druhom stupni základnej školy dejepis a občiansku náuku. Pre oba tieto predmety sa snaží deti nadchnúť aj tým, že na hodinách využíva modernú techniku. 

„Pokladám za nesmierne dôležité, aby sa dnešní mladí ľudia naučili pracovať v tímoch, efektívne spolupracovať. Preto množstvo aktivít zostavujem ako skupinové práce. Žiakov pri každej odučenej téme nabádam, aby k nej zaujali vlastné stanovisko a diskutovali sme o nej. Zbožňujem „živé“ hodiny, také, počas ktorých sa žiaci pýtajú a diskutujú medzi sebou. Snažím sa byť pre nich partnerom a skôr poradcom ako riadiacim prvkom,“ vraví Lenka Truchanová. 

Najmä na dejepise rada využíva vlastné interaktívne hry, simulácie a projektové vyučovanie a ako vraví, takéto hodiny jej študentov nesmierne bavia.

„Napríklad tento rok sme sa so šiestakmi zahrali na archeológov. Minulý rok si piataci skúsili rolu starovekých a stredovekých pisárov. S deviatakmi pripravujeme spomienkovú akciu k 80. výročiu prvého židovského transportu formou projektu. Opakovanie učiva často realizujem ako vedomostné súboje, ktoré sú tiež obľúbené. Počas školského roka žiaci pracujú na rozmanitých projektoch, pri ktorých môžu popustiť uzdu svojej fantázie (3D modely, komiksy a i.). Učím ich, že nestačí vypracovať mega projekt, ale kľúčové je ho aj dobre predať, teda odprezentovať,“ dodáva.

Nadšená učiteľka je tiež koordinátorkou Žiackej školskej rady a v rámci nej žiakov zapája do dobročinných akcií a zbierok ako napríklad Biela pastelka, Hodina deťom či Škola priateľská deťom. 

„Venujem sa deťom nadšeným pre históriu a pripravujem ich na dejepisnú olympiádu. Teší ma, že každoročne je veľký záujem o účasť na školskom kole. Tento rok sme rozbehli spoluprácu s Múzeom židovskej kultúry a na ich podnet sme sa zapojili do medzinárodného projektu Šafran. V snahe pestovať u žiakov ekologické cítenie som našu školu (ako celok) zapojila do úžasného projektu Ekoalarm, ktorý za školu aj koordinujem,“ vyratúva.

Lenka Truchanová množstvo svojich prác, pomôcok a nápadov zdieľa s komunitou učiteľov. Prispievam do portálu zborovna.sk i na facebookovú stránku učiteľov dejepisu a vytvorila tiež niekoľko vlastných webových stránok.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?