fbpx

Ľuba Jarošová

Snažím sa byť najmä ľudská. Nikdy deti neporovnávam, lebo nedá sa porovnávať Slnko s Mesiacom. Každý žiari vtedy, keď je jeho čas. Teší ma, že žiaci na mňa nezabúdajú a vďačne sa ku mne hlásia aj po dlhých rokoch.

Ako učiteľka pracujem 32 rokov. Prešla som rôznymi etapami vlastného vývoja vplyvom rôznych generácií detí, ale aj skupín detí (nadané, talentované, slabo prospievajúce, zo znevýhodneného sociálneho prostredia). Stále som hľadala a hľadám spôsoby práce ako zaujať, motivovať všetky typy detí. Spoločné majú to, že prahnú po skúsenostiach, vedomostiach, hlavne po zážitkoch. Preto uprednostňujem zážitkové vyučovanie, vyučovanie hrou, ktoré si však vyžaduje veľkú prípravu. Prepájam hru s projektmi, ktoré spájajú predmety navzájom. Vediem deti k funkčnej gramotnosti, prácou v tímoch k spolupatričnosti, tolerancii a súdržnosti.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?