fbpx

Ľubica Bezeková

Som rada, že mojou súčasťou sú aj žiaci, ktorí nie sú v známkach výborní, ale majú možnosť ukázať iné zručnosti – svoje silné stránky, ktoré majú možnosť rozvíjať.

Používam prácu v skupinách, prvky Daltonského plánu, Hejného matematiku, ale aj humor a všetko to, čo  som získala na Komenského inštitúte (ročný vzdelávací program pre pedagógov). Využívam Alumini program Komenského inštitútu, ktorý zase slúži na vzájomné sieťovanie, vymieňanie skúseností  a ďalšie sa. Oslovili ma tiež programy Mentoring a Šampióni školskej participácie, kde som spolutvorila mechanizmy participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?