fbpx

Ľubica Demčáková

 V minulosti som pracovala s deťmi z málo podnetného prostredia, ale aj vo výberovej triede s intelektovo nadanými deťmi. Tešia ma však všetky žiacke úspechy. Vo svojej profesionálnej kariére považujem za dôležité, že môžem byť na istý čas súčasťou celej rodiny, nielen súčasťou života žiaka.

Využívam hravé spôsoby práce, snažím sa žiakov viesť k činnostnému učeniu, rozvoju kritického myslenia a sociálnych kompetencií. Vo svojej triede pracujem so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj so špecifickými poruchami učenia, ako aj s bežnými žiakmi. Snažím sa do vyučovania zapojiť všetkých žiakov naraz, v jednom momente prostredníctvom manipulácie s rôznymi pomôckami (geodoska, aktívna matematika, panáčik, noty, kartičky s násobkami čísel, hracie počítacie divadielko…). Vo vydavateľstve LiberaTerra mi vyšiel pracovný zošit ,,Škola v prírode“, ktorý je novinkou na trhu venujúci sa takejto problematike.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?