fbpx

Ľubica Noščáková

Zažila socialistický školský systém a vedela, že raz bude úplne iným typom učiteľky, ako boli jej učitelia v tých časoch. Ku každému žiakovi pristupuje individuálne. Jej srdcovkou je inkluzívne vzdelávanie, vďaka čomu má vždy plnú triedu jedinečných detí. Verí, že poslaním učiteľa je prepájať ľudí cez poznanie a tvoriť tak mosty od mikrosvetov každého z  nás až ku spoluzodpovednosti za náš spoločný svet.  Preto vytvára príležitosti, aby sa jej žiaci v rámci rôznych aktivít stretávali s deťmi z iných prostredí a so seniormi. Neučí deti pre život, miesto toho s nimi  žije priamo v triede aj mimo nej. 

Zaviedla ,,daltonské štvrtky“, ktorými chce žiakom dať dostatok slobody pri práci, zároveň ich učiť zodpovednosti, schopnosti pracovať tímovo, ale aj samostatne.  Hodnotí netradične, autenticky, s dôrazom na to, aby deti mohli byť zodpovedné za svoje učenie a aby každý mohol zažiť úspech. Slovenský jazyk a literatúru učila zážitkovo- počas jedného roka s deťmi napísali a vydali knihu, posolstvom ktorej  je presne to, čím s deťmi žijú – cesta, akou sa dá naučiť vidieť svet očami  a srdcom niekoho iného a deliť sa o poznanie. Je spolutvorcom metodiky detského podnikateľského inkubátora, ktorý je k dispozícii aj ostatným učiteľom. Vytvorila, cez granty finančne zabezpečila a zrealizovala už viac ako 50 vzdelávacích  projektov. Jej mikroprojekt Rodičia vítaní je dôkazom toho, že aj rodičia sa môžu stať súčasťou školy spolu s dieťaťom a ukazuje rôzne cesty, ako na to.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?