fbpx

Lucia Časnochová

Lucia Časnochová učí biológiu a chémiu na druhom stupni základnej školy. Sú to pre deti náročné predmety, no dôležité pre ich život. „Snažím sa im ukázať, že tieto predmety sú ich dennou súčasťou napríklad vytvorením nástenky, ktorá zobrazuje, koľko cukru obsahujú ich obľúbené sladkosti. Viacerí moji žiaci si vybrali pokračovať aspoň čiastočne v týchto predmetoch aj na SŠ (zdravotná škola, chemická škola), spolu sme sa pripravovali na prijímacie skúšky, pohovory, ktoré absolvovali úspešne,“ vysvetľuje. 

Individuálny prístup k žiakom je v jej triede samozrejmosťou. „Veľký dôraz kladiem na komunikáciu so žiakmi, podnecujem ich k vyjadrovaniu názorov, pozitívnych aj negatívnych. Teší ma, keď som svedkom toho, ako žiak zmenil prístup k svojmu štúdiu a výsledkom je jeho výborný študijný prospech a vhodná klíma v triede počas vyučovania,“ dodáva.

Biológia a chémia sú podľa nej ideálne predmety na učenie mimo triedy. 

„Žiakom sa páčilo zážitkové a outdorové vyučovanie, počas ktorého sme v rieke odchytávali vodné živočíchy, následne sme ich určovali a dozvedeli sme sa niečo o ich živote. Pomáhali sme stavať zábrany pri migrácii žiab, kedy sme sa dozvedeli mnoho informácii o ich spôsobe života. V rámci predmetu chémia, sme sa so žiakmi zúčastnili niekoľko festivalov napríklad Festival vody. Snažím sa do vyučovania dostať praktické príklady, názornosť, jednoduchosť a zábavu, či už formou pexesa, na ktorom sú názvy byliniek, spoločenských hier s environmentálnou témou alebo postrehovej hry Dobble s chemickými značkami. Žiakom sa páčila aj tvorba online herbára ako aktivita k Dňu Zeme,“ vyratúva.

Lucia Časnochová vie, že deti treba viesť aj k empatii a tolerancii. Najmä v súčasnom multikultúrnom svete, v ktorom sme navyše svedkami vojny u našich susedov. „Naša škola prijala viaceré deti z Ukrajiny, konkrétne v mojej triede sú dve žiačky a jeden žiak, zároveň mame žiačku, ktorá je z Kórey. Deťom som sa snažila vysvetliť, aké je dôležité byť empatický, tolerantný a nápomocný vzhľadom na aktuálne dianie,“ myslí si.

Lucia Časnochová pôsobí na škole ako vedúca predmetovej komisie a snaží sa svojich kolegov a kolegyne zapájať do spoločných aktivít, projektov. Realizovala webináre pre učiteľov chémie a  svojim kolegom pomáha aj pri ťažkých situáciách, ktoré sa počas práce vyskytnú.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?